OD 1 CZERWCA OTWARCIE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

kmirowska

Od poniedziałku 1 czerwca zostają otwarte wszystkie przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie Gminy Żegocina. Zajęcia będą miały charakter opiekuńczo-wychowawczy i będą się odbywały w reżimie sanitarnym,  zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

Szczegółowych informacji na temat sposobu prowadzenia zajęć udzielą dyrektorzy placówek.

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:

- Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

- Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 

- Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

- Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

- Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 

- Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

- Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

Kategorie
Komunikaty