OD 25 MAJA PRZEDSZKOLE W ŁĄKCIE GÓRNEJ OTWARTE DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z TERENU CAŁEJ GMINY

kmirowska

Od poniedziałku 25 maja ruszają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu Publicznym w Łąkcie Górnej. Decyzja ta została podjęta przez Wójta Gminy Żegocina - Pana Wojciecha Wronę, po przeprowadzonej wśród rodziców analizie potrzeb posłania dzieci do przedszkola. 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Żegocina, dopuszcza się udział dzieci z Przedszkola Publicznego w Żegocinie i Oddziałów Przedszkolnych z terenu naszej Gminy w zajęciach realizowanych w Przedszkolu Publicznym w Łąkcie Górnej. Dzieci będą dowożone przez rodziców we własnym zakresie, a szczegółowe informacje oraz zapisy u Dyrektor Przedszkola w Łąkcie Górnej – Pani Joanny Sroki, tel. 14 613 15 80.

Zajęcia będą prowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem odpowiednich procedur Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN i Ministra Zdrowia. Zachęcam również rodziców do zapoznania się z wyżej wymienionymi przepisami. – dodaje Pani Dyrektor Joanna Sroka.

Kategorie
Komunikaty