ODBIÓR CHODNIKA W BYTOMSKU

kmirowska

W środę 9 czerwca miał miejsce odbiór wyczekiwanej przez mieszkańców Bytomska inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa  drogi powiatowej  nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina  poprzez budowę lewostronnego chodnika. Podczas odbioru obecni byli: Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Ochrony Środowiska Jan Bujak, Inspektor Nazdzoru Piotr Wnęk, Kierownik Budowy Ludwik Nowak, Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu Bogdan Sarapata, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z ramienia  Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu Eugeniusz Bar, Wykonawca Tomasz Nowak, Sołtys Bytomska Alicja Guzik oraz Radni Bytomska Marcin Fąfara i Ignacy Rożnowski.

Zadanie było realizowane przez Firmę Handlowo Usługową NOWAK, a zakres przedmiotu zamówienia obejmował następujące prace: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty drogowe, odwodnienie korpusu drogowego, poszerzenie drogi, podbudowa,   nawierzchnia (chodnik) z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia (zjazdy) z kostki brukowej betonowej, umocnienie skarp i rowów, organizacja ruchu - montaż oznakowania pionowego.

Wartość wykonanych  prac wyniosła 158.500,00 złotych.

uploads/2021/06/chodnik-bytomsko/1972744965368943174863767673486880467672046n.jpg
uploads/2021/06/chodnik-bytomsko/1977608613452762269452863900423769098855319n.jpg
uploads/2021/06/chodnik-bytomsko/1983246151743957512939451880113041704736294n.jpg
uploads/2021/06/chodnik-bytomsko/1983267485260304319231685298486940504147002n.jpg
uploads/2021/06/chodnik-bytomsko/1984422285043849407123305530366062546968252n.jpg
Chodnik w trakcie budowy:

uploads/2021/06/chodnik-bytomsko/197489867229977168636584300895402759478013n.jpg
uploads/2021/06/chodnik-bytomsko/19755299513812881755782017943813681853292958n.jpg
uploads/2021/06/chodnik-bytomsko/1987789783435415172883685395386091625109000n.jpg
uploads/2021/06/chodnik-bytomsko/1995374254750115937999871347599786432085079n.jpg
Kategorie
Komunikaty