Odbiór placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Łąkcie Górnej - 28.09.2020

kmirowska

Zadanie pn. Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w miejscowości Łąkta Górna było ostatnim elementem realizowanej przez Naszą Gminę szerszej inwestycji pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w m. Łąkta Górna szansą na dobry start małego dziecka”.  

Zakres zadania obejmował doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez dostawę i montaż trzech urządzeń zabawowych: 

1) Zestaw zręcznościowy „Wróbelek MT”, 

2) Huśtawka „Bocianie Gniazdo”, 

3) Zestaw zręcznościowy „Labirynt 1 MT” 

wraz z pracami przygotowawczymi tj: niwelacja terenu, ukształtowanie skarpy, korytowanie pod stanowiska z nawierzchnią piaskową, zabezpieczenie skarp za pomocą foli pod nasadzenia zielenią niską, ułożenie geowłókniny, wykonanie drenażu, wykonanie warstwy piaskowej o łącznej grubości 30 cm, wykonanie nawierzchni trawiastej. 

Koszt zadania wyniósł 56.861,90 złotych. 

Plac zabaw będzie służył dzieciom, które dzięki niemu będą mogły aktywnie spędzać czas podczas pobytu w przedszkolu. Nowe elementy placu zabaw są atestowane, dostosowane rozmiarem do wieku przedszkolnego. Plac zabaw pozwoli na lepszy rozwój ruchowy dzieci i sprawi, że zabawy na powietrzu będą dla nich większą atrakcją.

uploads/2020/09/plac-zabaw/4.jpg
uploads/2020/09/plac-zabaw/2.jpg
uploads/2020/09/plac-zabaw/3.jpg
uploads/2020/09/plac-zabaw/5.jpg
uploads/2020/09/plac-zabaw/6.jpg
Kategorie
Komunikaty