UKOŃCZONO REMONTY DRÓG W ŁĄKCIE GÓRNEJ ORAZ ROZDZIELU

kmirowska
23-11-2022

W dniu 22.11.2022 r. odbyły się pierwsze odbiory inwestycji realizowanych w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, turystycznej oraz kulturalnej na terenie Gminy Żegocina” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach przedmiotowego zdania zakończone zostały:

1. Remont drogi gminnej „Zamrażalnia – Piechy” w miejscowości Łąkta Górna - na odcinku 720 m wykonano nawierzchnię tłuczniową. Wartość prac wyniosła 480.304,88 zł.
uploads/2022/11/odbiory-3/dscf0252.JPG
uploads/2022/11/odbiory-3/dscf0253.JPG
uploads/2022/11/odbiory-3/dscf0254.JPG
uploads/2022/11/odbiory-3/dscf0255.JPG
uploads/2022/11/odbiory-3/dscf0257.JPG
uploads/2022/11/odbiory-3/dscf0258.JPG
uploads/2022/11/odbiory-3/dscf0261.JPG

2. Remont drogi gminnej w miejscowości Łąkta Górna na działce 1375/3 – na odcinku 27 m wykonano nawierzchnię tłuczniową. Wartość prac wynosiła 12.225,49 zł.

uploads/2022/11/odbiory-3/dscf0262.JPG
uploads/2022/11/odbiory-3/dscf0263.JPG
3. Remont drogi gminnej w miejscowości Rozdziele na działce 429 – na odcinku 56 m wykonano nawierzchnię betonową. Wartość prac wyniosła 28.520,51 zł

uploads/2022/11/odbiory-3/dscf0265.JPG
uploads/2022/11/odbiory-3/dscf0267.JPG
uploads/2022/11/odbiory-3/dscf0269.JPG
uploads/2022/11/odbiory-3/dscf0270.JPG
uploads/2022/11/odbiory-3/dscf0271.JPG

Odbioru dokonał Wójt Gminy Wojciech Wrona, Kierownik Referatu Inwestycji Jan Bujak, Inspektor ds. drogownictwa Józef Pączek, Wykonawca Paweł Frączek, Sołtys wsi Łąkta Górna Tadeusz Stary (podczas odbiorów w Łąkcie) oraz Radny Robert Jędrzejek (podczas odbioru w Rozdzielu).

Wykonawcą robót była Firma Handlowo – Usługowa „TRANS-KRUSZ” Paweł Frączek Rozdziele 236 32-731 Żegocina. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 521.050,88 zł.

Kategorie
Komunikaty