ODPUST W PARAFII ŁĄKTA GÓRNA - II DZIEŃ

kmirowska
28-06-2022

Tradycyjnie w Parafii Łąkta uroczystości odpustowe trwają dwa dni. Jest to zawsze ostania niedziela czerwca oraz liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy przypadające na całym świecie 27 czerwca.

Przez cały dzień Słowo Boże głosił Ks. Krzysztof Migacz z Zakliczyna, który w homilii nawiązał do słów Św. Jana Pawła II i Jego licznych pielgrzymkach do Polski. Przypomniał Jego wielką więź z Maryją, której był czcicielem. Zaapelował także do wszystkich zebranych aby być wiernymi czcicielami Maryi, szczególnie tej, która nosi tytuł Nieustającej Pomocy.

Uroczyste Msze Święte sprawowali kapłani: Ks. Krzysztof, Ks. Leszek Babraj - Proboszcz z Rajbrotu, Ks. Andrzej z Dębicy, także Ks. Wikariusz Mariusz oraz Rodacy - Ks. prałat Bronisław i Ks. Tomasz.

Na zakończenie podczas sumy odpustowej odbyła się procesja eucharystyczna, która była zwieńczeniem dorocznych uroczystości odpustowych w parafii. Wszystkim parafianom i gościom za liczną obecność i wspólne modlitwy a także grupom noszącym feretrony oraz strażakom Ks. Proboszcz wyraził głębokie podziękowania i zaznaczył, że świętowanie odpustu wiąże się także ze szczególnymi łaskami jakie w tym czasie można otrzymać za przyczyną Matki Bożej. W słowie końcowym zaznaczył, że tan czas na pewno nie był zmarnowany dla parafii i parafian, ponieważ Matka Boża zawsze wstawia się w różnych prośbach u Swojego Syna Jezusa. 

TK

uploads/2022/06/lakta-ii/img8324.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8336.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8340.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8341.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8342.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8351.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8354.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8357.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8365.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8367.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8370.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8388.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8389.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8391.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8396.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8401.JPG
uploads/2022/06/lakta-ii/img8323.JPG
Kategorie
Komunikaty