ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W ROZDZIELU – 6.11.2021

kmirowska

W sobotę 6 listopada miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu. Tablica poświęcona jest ś.p. Czesławowi Blajdzie – geografowi, etnografowi, społecznikowi i historykowi ściśle związanemu z Gminą Żegocina. Utworzenie w 1963 r. Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu również należy zaliczyć do jego zasług.

Na uroczystości obecni byli: Starosta Bocheński Adam Korta, Wicestarosta Bocheński Ryszard Drożdżak, Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego Jerzy Błoniarz, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie Jan Marcinek, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, Dyrektor Schroniska w Rozdzielu Elżbieta Cichońska-Darowska oraz rodzina ś.p. Czesława Blajdy.

Na początku uroczystości, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Tadeusz Olszewski powitał wszystkich gości, dziękując za przybycie. W krótkiej przemowie nawiązał także do jubileuszu XX-lecia, jaki w tym roku świętuje Stowarzyszenie. Następnie, Wiceprezes Stowarzyszenia a zarazem syn ś.p Czesława Blajdy, Mieczysław Blajda, w asyście Starosty, Członka Zarządu Powiatu oraz Dyrektor Schroniska dokonali symbolicznego odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

Dalsza część uroczystości miała miejsce już w Schronisku, a rozpoczęła się krótkim przypomnieniem biografii patrona Stowarzyszenia, którego dokonał Pan Mieczysław Blajda. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Starosta Bocheński Adam Korta oraz Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego Jerzy Błoniarz. Na zakończenie części nieoficjalnej, obecni mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej Stowarzyszenia. Po tym nastąpiła część nieoficjalna – gdzie przy kawie można było wymienić się swoimi wspomnieniami o ś.p. Czesławie Blajda, a także zwiedzić Schronisko.

Inicjatorem wykonania tablicy pamiątkowej był Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy. Pomysł spotkał się z aprobatą Starosty oraz Zarządu Powiatu, dzięki czemu możliwe było umieszczenie drewnianej tablicy na zewnątrz budynku Schroniska w Rozdzielu.


uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6818.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6819.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6800.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6801.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6803.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6804.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6805.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6807.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6808.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6809.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6810.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6811.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6814.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6815.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6816.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6817.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6812.JPG
uploads/2021/11/tablica-pamiatkowa/dscf6813.JPG
Kategorie
Komunikaty