Oferta edukacyjna 2021

REKRUTACJA

- link do rekrutacji: Nabór Szkoły ponadpodstawowe Małopolska - Statystyki (edu.com.pl)

- ważne terminy:

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. – rejestracja w Systemie i złożenie dokumentów w siedzibie Szkoły,

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i  o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,  2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00– podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Nie czekaj! DOŁĄCZ DO NAS!

zespol-szkolz.png
ulotka-2021.jpg
ulotkadolacz-do-nas-1.jpg
Kategorie
Komunikaty