OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisu art. 6r ust. 1ab ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) na gminie ciąży obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym Urząd Gminy w Żegocinie informuje, iż od dnia 02.01.2020r., opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto:

58 85910007 4080 0200 1270 0114

Pozostałe płatności (zobowiązania podatkowe, opłaty skarbowe) należy wpłacać na konto:

04 85910007 0080 0000 1270 0006

Kategorie
Komunikaty