Ogłoszenie - Konsultacje społeczne

„PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE ŻEGOCINA w 2021 R." 

            

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żegocina w 2021 roku" Wójt Żegocina  zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 638) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „program opieki nad zwierzętami". 

            W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Żegocina oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt. 

 

Przedmiot projektu: 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żegocina w 2021 roku".

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

Konsultacje potrwają od dnia 05.02.2021r. do 01.03.2021r.  Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania. 

 

Forma konsultacji: 

Pisemne wyrażenie opinii należy przekazać wg załączonego formularza na adres Urzędu Gminy Żegocina 316, 32-731 Żegocina, pisemnie na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy urzędu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@zegocina.pl 

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20210208083412_FORMULARZ KONSULTACJI.doc
2 20210208083430_Program na 2021.doc
Kategorie
Komunikaty