OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA Z DNIA 20.01.2022 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŻEGOCINA Z DNIA 20.01.2022 r. 

O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO WNIOSKU

 

 

            W dniu 18 stycznia 2022 r. do Urzędu Gminy Żegocina wpłynął wniosek złożony przez  Klub Sportowy „BESKID” Żegocina  na dofinansowanie zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Żegocina w 2022 roku pod nazwa:

Prowadzenie drużyn dziecięcych, młodzieżowych oraz seniorskich w rozgrywkach ligowych i turniejach

 

            Wniosek zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żegocina, na stronie internetowej pod adresem www.zegocina.pl a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żegocina

 

            Wobec powyższego informuje, że zgodnie z art. 8 Uchwały NR XXXIII/246/2021 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań  z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na terenie Gminy Żegocina (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. poz. 7256), każdy w terminie 7 dni od publikacji ogłoszenia można zgłosić uwagi dotyczące złożonego wniosku

 

            Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Żegocina na dzienniku podawczym, drogą elektroniczną na adres opozarzadowe@zegocina.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316 do dnia 27.01.2022 r. (decyduje data wpływu do  Urzędu).

 

Wójt Gminy Żegocina

-/-

Wojciech Wrona

 

Kategorie
Komunikaty