OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

Informujemy, że można już składać wnioski o świadczenia rodzinne zarówno elektroniczne jak i w formie papierowej na nowy okres zasiłkowy tj. 2022/2023.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Prawo do świadczeń rodzinnych jest ustalane na okres od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r.
i jest uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny - kryterium dochodowe 674 zł lub 764 zł
w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia podlegają unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ustalane na okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. i jest uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny - kryterium dochodowe 900 zł

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada.
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia nie podlegają unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Kategorie
Komunikaty