OPERACJA LIMANOWSKO-ŁAPANOWSKA: KONFERENCJA NAUKOWA W ŻEGOCINIE – 01.10.2023

kmirowska
01-10-2023

W niedzielę 1 października w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie odbyło się niecodzienne wydarzenie – Konferencja naukowa pt. „Operacja limanowsko-łapanowska” . Celem organizatorów – Zorganizowanej Grupy Poszukiwawczej p.panc Południe było przybliżenie słuchaczom wydarzeń z grudnia 1914 roku – rozgrywających się na naszych terenach działań militarnych pomiędzy wojskami Cesarstwa Austro-Węgierskiego i Cesarstwa Niemieckiego, a armią Cesarstwa Rosyjskiego.

Konferencję rozpoczął Pan Wojciech Wróbel z Grupy p.panc Południe, witając przybyłych gości: Wójta Gmin y Żegocina Wojciecha Wronę oraz Wójta Gminy Laskowa Piotra Stacha którzy objęli patronat nad wydarzeniem, Przewodniczącą Rady Gminy Laskowa oraz Przewodniczącego Rady Gminy Żegocina wraz z Radnymi, Dyrektorów Centrum Kultury z Żegociny oraz Laskowej, Przedstawicieli Stowarzyszeń, przybyłych grup rekonstrukcyjnych a także wszystkich słuchaczy.

Pierwszym prelegentem był dr inż. Pan Adam Zakrzewski, który opowiedział o działaniach armii carskiej. Po nim głos zabrał Pan Tomasz Woźny – badacz armii austro-węgierskiej. Po krótkiej przerwie prelekcję w formie on-line wygłosił dr hab. Jarosław Centek, przybliżając słuchaczom działania 47 Dywizji Rezerwowej. Następnie zgromadzeni wysłuchali niezwykle ciekawego wykładu Pana Romana Frodymy – przewodnika beskidzkiego, badacza historii cmentarzy wojennych. Opowiedział o budowie cmentarzy, układzie mogił, który nigdy nie był przypadkowy, a wszystko poparte zostało prezentacją multimedialną zawierającą zdjęcia okolicznych cmentarzy. Następnie o relacjach z I wojny zapisanych w kronikach parafialnych opowiedział ks. Mieszko Ćwiertnia. Po nim, przedstawiciel Grupy Azymut Historia przedstawił relacje ludności z walk w grudniu 1914 r. poparte grafikami. Następnie głos zabrał Pan Wojciech Wróbel – przedstawiciel Organizatora – Grupy p.panc Południe. Opowiedział o idei grupy, o jej działaniach polegających nie tylko na wyszukiwaniu artefaktów, ale także organizacji wydarzeń historycznych, pikników i prelekcji, dbania o cmentarze wojenne i szerzenia wiedzy o działaniach wojennych na naszych terenach.

Na zakończenie tej części spotkania przyszedł czas na podziękowania i przemówienia okolicznościowe. Pan Wojciech Wróbel serdecznie podziękował i wręczył symboliczne upominki wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia – prelegentom, grupom rekonstrukcyjnym, Wójtowi Gminy Żegocina Wojciechowi Wronie, Dyrektor CKSiT Magdalenie Adamskiej-Urban oraz przedstawicielom Gminy Laskowa. Głos zabrał także Wójt Gminy Wojciech Wrona, gratulując zorganizowania konferencji na tak wysokim poziomie. Pogratulował także pięknej pasji i podziękował za szerzenie wiedzy historycznej.

Tej części spotkania towarzyszyła również wystawa artefaktów zgromadzonych przez organizatora oraz wystawa fotograficzna cmentarzy z okresu I wojny światowej znajdujących się w naszej gminie oraz gminach ościennych.

Po przemówieniach i podziękowaniach, wszyscy udali się na Jastrząbkę – cmentarz wojenny nr 375 w Kamionce Małej. Tam ks. Mieszko Ćwiertnia odmówił modlitwę za poległych, a po tym nastąpił pokaz światła i dźwięku. Było to niezwykle wzruszające widowisko, podczas którego licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli posłuchać o operacji limanowsko-łapanowskiej widzianej oczami zwykłej, cywilnej ludności, a opowieść uzupełniona została odpowiednią muzyką i grą świateł. Po kilkunastominutowym przedstawieniu nastąpiło złożenie wiązanek oraz zniczy. W delegacji z Gminy Żegocina udali się: Wójt Wojciech Wrona, Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb, Dyrektor CKSiT Magdalena Adamska-Urban oraz Sekretarz Joanna Pyrz. W drugiej delegacji udali się przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy – Pan Tadeusz Olszewski i Pan Mieczysław Blajda.

Na tym zakończono drugą część konferencji naukowej pt. „Operacja limanowsko-łapanowska”.


uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2883.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2887.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2888.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2889.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2890.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2891.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2892.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2893.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2894.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2895.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2896.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2898.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2899.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2900.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2901.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2902.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2903.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2904.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2905.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2907.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2908.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2909.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2910.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2911.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2912.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2913.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2916.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2918.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2920.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2922.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2925.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2926.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2928.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2929.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2930.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2935.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2936.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2937.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2938.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2939.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2940.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2941.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2942.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2943.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2944.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2945.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2946.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2948.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2949.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2950.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2953.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2954.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2955.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2957.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2958.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2960.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2961.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2963.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2965.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2966.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2967.JPG
uploads/2023/10/konferencja-naukowa/dscf2882.JPG
Kategorie
Komunikaty