"OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2021

gops-zegocina.png

Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Żegocina środki Funduszu na realizację Zadania " Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021 w wysokości 45.920 zł, oraz środki Funduszu na koszty związane z obsługą Programu w kwocie 918 zł.

Całkowity koszt Programu w 2021r. wynosi 46 838zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie rozpoczął od m-ca kwietnia 2021 realizację Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021.

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1/ dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2/ osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami  równoważnymi

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie realizuje Program w formie:

świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością

Z tej formy pomocy przewiduje się, że skorzysta 6 rodzin z terenu tutejszej Gminy.

Program ten ma na celu zapewniać:

1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;

2. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych m.in ;

 - czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,

 - zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwianie  niezbędnych spraw.

Kategorie
Komunikaty