Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023” finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie zwraca się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ogłoszone w programie o zgłaszanie potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej w 2023 roku.

Program „Opieka Wytchnieniowa’ adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. 

Usługa ma za zadanie umożliwić opiekunowi (np.) odpoczynek, wyjście z domu, załatwienie spraw- w czasie gdy opiekę nad osobą zależną przejmie „opieka wytchnieniowa”.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych skorzystaniem z ww. formy wsparcia o kontakt osobisty lub telefoniczny z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żegocinie pod numerem telefonu 14/61-32-002 w terminie do 13 stycznia 2023 (piątek) do godziny 12.00.  Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie (dostępnych również pod adresem  Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Należy wypełnić Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa’ – edycja 2023 oraz dołączyć do niej ksero orzeczenia jak również Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.


Załączniki;

  1. Karta zgłoszeń do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
  2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny
Kategorie
Komunikaty