"OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2023

6219793trt722737269full.jpg
pol.jpg

Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Żegocina środki Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania " Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 w wysokości 111 120,00 zł, oraz środki Funduszu na koszty związane z obsługą Programu w kwocie 745,13 zł.

Przewidywany całkowity koszt Programu w 2023r. wyniesie:  111 865,13 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie rozpoczął od m-ca lutego 2023 realizację Programu " Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023.

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1/ dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2/ osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami     równoważnymi

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie realizuje Program w formie: świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością

Z tej formy pomocy przewiduje się, że skorzysta 16 rodzin z terenu tutejszej Gminy.

Program ten ma na celu zapewniać:

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;
  2. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych m.in ;czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regeneracji.

plakatfunduszsolidarnosciowy-opieka-2023.jpg
Kategorie
Komunikaty