Ostrzeżenie Hydrologiczne 04.06

maffek
0 Komentarzy
04-06-2024

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje o możliwości wezbrania rzek w województwie małopolskim z przekroczeniem stanów alarmowych.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Nazwa biura

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/Stopień: 3

 

Obszar

Zlewnia Skawinki, Rudawy, Wilgi, Prądnika oraz zlewnie mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły po Dęblin (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 10:24 dnia 04.06.2024 do godz. 09:00 dnia 05.06.2024

Przebieg

W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (punktowo także burzowych), zaznaczą się dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Lokalnie stany wody przekraczać będą stany ostrzegawcze, a punktowo także alarmowe.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Data i godzina przekazania

04.06.2024 - godz. 10:47

Uwagi

W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Informacje teleadresowe 

O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego    tel.   14   611 95 41, 14  611 95 42, 

fax.:  14   611 95 40, e-mail:   kryzys@powiat.bochnia.pl

Po godz. 15.00 w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne od pracy informacje przekazywać do Stanowiska Kierowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, ul. Poniatowskiego 7.  tel. 478314200,

tel. alarmowy: 998 lub 112, fax.:  478314209

Kategorie
Komunikaty