OTWARCIE ZMODERNIZOWANEGO BOISKA SPORTOWEGO W ŁĄKCIE GÓRNEJ – 26.04.2023

kmirowska
26-04-2023

Kolejny zmodernizowany obiekt sportowy w naszej gminie oddany do użytku! W środę 26 kwietnia miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanego boiska sportowego w Łąkcie Górnej.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor SP w Łąkcie Górnej Pani Halina Pączek, witając przybyłych gości, wśród których byli: Wojciech Wrona – Wójt Gminy Żegocina, Józefa Szczurek – Żelazko- Poseł na Sejm RP, Wiesław Krajewski- Poseł na Sejm RP, Karol Klima – Dyrektor Biura Posła Stanisława Bukowca, Józef Gawron - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Piotr Dziurdzia – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Grzegorz Gołąb – Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi, Joanna Pyrz – Sekretarz Gminy Żegocina, Małgorzata Matras – Skarbnik Gminy Żegocina, Janusz Czajka - Ks. Proboszcz parafii Łąkta, Agnieszka Stawarz – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Krzysztof Guzik – Członek Rady Rodziców, Tadeusz Stary – sołtys wsi Łąkta Górna, Jan Bujak – Kierownik Referatu Inwestycji, Karolina Kaczmarczyk – pracownik Referatu Inwestycji, Pan Adam Pabian - Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych Halux Sp. Zoo, Łukasz Kołodziej- Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych Halux Sp. Zoo, Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

Po rozpoczęciu głos zabrał Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona.

Obiekt ten został wybudowany w 2007 roku, a po 16 latach korzystania z niego praktycznie nie nadawał się do użytkowania, gównie ze względu na zniszczoną nawierzchnię, która stała się bardzo śliska, dlatego postanowiliśmy go całkowicie zmodernizować. Po remoncie, boisko posiada nawierzchnię poliuretanową o wymiarach 45x30 metrów. Składa się z następujących boisk: do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki i do piłki siatkowej, powstała też czterotorowa bieżnia. Za wsparcie finansowe oraz merytoryczne przy tej dużej inwestycji dziękuję serdecznie: Parlamentarzystom w osobie Pani Poseł na Sejm Józefie Szczurek-Żelazko oraz Panu Posłowi na sejm Wiesławowi Krajewskiemu, Panu Wicemarszałkowi Józefowi Gawronowi oraz Radnemu Panu Piotrowi Dziurdzi, Radnym Gminy na czele z Panem Przewodniczącym Grzegorzem Gołębiem za zabezpieczenie wkładu własnego w budżecie gminy, Pani Dyrektor Halinie Pączek oraz Panu Sołtysowi wsi Łąkta Górna Tadeuszowi Staremu, pracownikom UG Żegocina: Pani Sekretarz Joaninie Pyrz i Pani Skarbnik Małgorzacie Matras, w sposób szczególny dziękuję Kierownikowi Referatu Inwestycji Panu Janowi Bujakowi oraz Pani Karolinie Kaczmarczyk za przygotowanie i rozliczenie wniosków, dziękuję także firmie Halux z Krakowa z prezesem Panem Adamem Fabianem na czele za bardzo rzetelną realizację. – mówił Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, zgodnie podkreślając ogromną rolę sportu w życiu młodych ludzi, a także gratulując Samorządowi Gminy Żegocina kolejnych zrealizowanych inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury sportowej.

Po przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, po czym uczniowie SP w Łąkcie Górnej zaprezentowali krótki program prezentujący różne olimpijskie dyscypliny sportowe. Kolejno, goście zostali zaproszeni do oddania symbolicznego, pierwszego strzału na bramkę. W roli bramkarza – Pan Henryk Wrona, nauczyciel wychowania fizycznego SP w Łąkcie Górnej.

Montażem tanecznym w wykonaniu uczniów SP w Łąkcie zakończono uroczysty odbiór inwestycji.

Przypominamy, że zakres rzeczowy modernizacji boiska w Łąkcie Górnej obejmował:

1) rozebranie i utylizację starej nawierzchni boiska, 2) montaż nowych obrzeży betonowych, 3) wyrównanie podbudowy boiska kruszywem łamanym, 4) wykonanie warstwy stabilizującej, warstwy elastycznej z kleju poliuretanowego oraz granulatu, oraz natrysku strukturalnego z granulatu w kolorze czerwonym (ceglastym) i zielonym, 5) malowanie linii farbą poliuretanową, 6) dostawa i montaż nowych bramek do piłki nożnej, 7) dostawa i montaż zestawu do koszykówki i  siatkówki, 8) demontaż starej i montaż nowej siatki tzw. piłkochwytów (strona południowa boiska), 9) Wymiana plastikowych siedzisk trybuny wraz z konserwacją i malowaniem stelaży mocujących siedziska.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych „HALUX” Sp. z o.o. z Krakowa reprezentowana przez Pana Adama Pabiana – Prezesa Firmy. Kierownikiem Budowy z ramienia wykonawcy był Pan Łukasz Kołodziej.

Łączna wartość inwestycji wynosiła: 555.358,62 złotych brutto, i  była finansowana z:

1) Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 370.085,69 złotych.

2) budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2022 roku projektu pn: ,,Małopolska infrastruktura rekreacyjno–sportowa – MIRS” w wysokości 148.680,00 złotych.

3) wkładu własnego Gminy Żegocina w wysokości 36.592,93 złotych.


uploads/2023/04/boisko/dscf1371.JPG
uploads/2023/04/boisko/34169692212389999200605719196970832174843884n.jpg
uploads/2023/04/boisko/dscf1316.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1318.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1319.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1321.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1322.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1323.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1324.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1325.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1326.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1327.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1328.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1329.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1330.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1332.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1333.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1334.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1336.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1339.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1340.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1342.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1343.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1344.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1345.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1346.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1348.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1349.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1352.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1353.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1354.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1356.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1359.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1361.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1362.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1363.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1364.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1365.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1366.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1367.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1368.JPG
uploads/2023/04/boisko/dscf1370.JPG
Kategorie
Komunikaty