Otwarte spotkanie konsultacyjne ws Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030

02-02-2022

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Żegocina zaprasza Mieszkańców Gminy Żegocina na otwarte spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030 . Spotkanie odbędzie się w  dniu 21 lutego 2022 roku w sali narad w Urzędzie Gminy w Żegocinie o godz. 14:30.

 

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorząd gminy oraz te, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów. Przedstawione zostaną również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii do projektu dokumentu.

Na spotkanie otwarte zapraszamy wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i instytucji publicznych.

 

 

 

Wójt Gminy Żegocina

Wojciech Wrona

Kategorie
Komunikaty