PARK GEOLOGICZNY W ŻEGOCINIE

kmirowska

To przyrodnicza atrakcja Żegociny w miejscu dawnego kamieniołomu. Znajdująca się tu odkrywka geologiczna w kształcie amfiteatralnym dostarcza cennych informacji o przeszłości geologicznej Żegociny. W niecce skalnej wybudowano kamienny krąg na ognisko i ustawiono drewniane ławki. To doskonałe miejsce wypoczynku dla turystów. 

Jest to miejsce wyjątkowe także z punktu widzenia nauk botanicznych i bioróżnorodności. Na powierzchni ok. 50 ar. można wskazać różne etapy procesu sukcesji zależne od czasu zakończenia eksploatacji ścian, ich spadku i wystawy. Obok roślin pionierskich występują tu gatunki kserotermiczne i naskalne charakterystyczne dla obszaru Karpat. Urzeka również wyjątkowość krajobrazu tego miejsca, zlokalizowanego przy głównej drodze wojewódzkiej w centrum miejscowości. 

Dla mieszkańców Żegociny jest to miejsce związane z historią i rozwojem wsi. Wydobycie i obróbka kamienia przeznaczonego na fundamenty domów rozpoczęło się w latach 30-tych XX wieku. Obecnie działka, na której zlokalizowany jest kamieniołom jest własnością Gminy. Przy wielu propozycjach zagospodarowania, poczyniono działania związane z jego ochroną i udostępnieniem. Gmina wspólnie z "Partnerstwem dla Ziemi Bocheńskiej" opracowała projekt, który ma na celu aktywną ochronę kamieniołomu, a jednocześnie udostępnienie tego miejsca turystom oraz upowszechnienie wiedzy o wyjątkowej budowie geologicznej terenu. 

O sfinansowanie tego zadania wnioskowała z powodzeniem do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska ("Otwartego Konkursu Małych Dotacji" na dofinansowanie partnerskich inicjatyw i projektów ekologicznych). W grudniu 2004 roku nadeszła wiadomość o uzyskaniu grantu. Realizacja projektu (jednego z sześciu na terenie powiatu) stała się więc faktem. Prace rozpoczęto wiosną 2005 roku, a już 27 października 2005 roku odbyło się uroczyste otwarcie "Geologicznego Parku Piaskowców Grodziskich w Dawnym Kamieniołomie w Żegocinie". Obiekt został włączony do "Ekomuzeów Ziemi Bocheńskiej". 

 Obiekt jest miejscem rekreacyjnym, z możliwością palenia ogniska i grillowania. Zamontowane wewnątrz altany ławki pozwalają na odpoczynek, niezależnie od stanu pogody.

uploads/CO-ZWIEDZAĆ/TURYSTYKA/kamieniolom-1.jpg
uploads/CO-ZWIEDZAĆ/TURYSTYKA/kamieniolom-2.jpg
uploads/CO-ZWIEDZAĆ/TURYSTYKA/kamieniolom-3.jpg
kamieniolom-6.jpg
uploads/CO-ZWIEDZAĆ/TURYSTYKA/kamieniolom-4.jpg
uploads/CO-ZWIEDZAĆ/TURYSTYKA/kamieniolom-5.jpg
kamieniolom-7.jpg
Kategorie
Komunikaty