Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego

Gmina Żegocina podpisała 08.05.2020 r. umowę z firmą SANITO Sp. z o.o. w ramach zadania: Dostawa i montaż 77 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żegocina. Wartość umowy: 1 215 862,92 zł brutto. Termin realizacji: 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

HARMONOGRAM MONTAŻU: 

Dla instalacji powyżej 6,5 kW - od 29 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r. 

Dla instalacji do 6,5 kW- od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Ponadto, w dniu 30.04.2020 r. została podpisana umowa z firmą FLEXIPOWER GROUP na dostawę i montaż 3 sztuk instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach Mieszkańców.  Wartość umowy: 33 409,26 zł brutto. Termin realizacji: 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

HARMONOGRAM MONTAŻU:  

Od 1 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Wszystkie te instalację trafią do Mieszkańców, którzy zgłosili się do programu. Przypominamy, iż wkład własny Mieszkańca do instalacji wynosi 40% wartości instalacji + podatek VAT od instalacji, a wartość dofinansowania to 60% kosztów instalacji netto. 

Proces inwestycyjny w gospodarstwach uzależniony jest jednak od panującej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa COVID-19. Wezwania do wpłat wkładów własnych zostaną do mieszkańców wysłane w momencie realnej szansy rozpoczęcia montażu instalacji, ale przed wejściem do gospodarstwa Instalatorów. W momencie otrzymania pisma z wezwaniem do zapłaty, prosimy o wpłacanie wkładu własnego na wskazane konto. 

Kategorie
Komunikaty