PIERWSZE TAKIE W HISTORII POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW LO W ŻEGOCINIE

kmirowska

Tekst nadesłany, ZS w Żegocinie

W piątek 24 kwietnia o godzinie 10.00 odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klasy III LO.Miała ona niecodzienny przebieg, gdyż z powodu panującej w kraju epidemii została przeprowadzona w sposób zdalny za pomocą udostępnionej nam przez AGH w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej platformy Webex Meetings. W uroczystości wzięli udział: P. Dyrektor Katarzyna Sutor, P. Wójt Wojciech Wrona oraz wszyscy Absolwenci wraz z Wychowawczynią P. Teresą Stachoń.

Najpierw zabrała głos P. Dyrektor, jako organizator i gospodarz spotkania, witając wszystkich uczestników. Skierowała do uczniów wiele ciepłych słów, podkreśliła ich wielkie osiągnięcia, zwróciła uwagę na nietypową sytuację, w jakiej odbywa się tegoroczne pożegnanie maturzystów. Następnie zabrał głos Wójt, który również skierował do absolwentów słowa gratulacji oraz wsparcia i otuchy. Jako nauczyciel uczący w tej klasie informatyki bardzo miło ich wspominał. Kolejnym punktem programu było wystąpienie P. Teresy Stachoń, która skierowała do swoich uczniów kilka słów o wyborze właściwej drogi życia. Podkreśliła również duże osiągnięcia klasy w nauce, zachowaniu, sukcesy naukowe, sportowe oraz aktywność społeczną. Następnie przystąpiono do wręczania świadectw i nagród, oczywiście w sposób wirtualny. Pani Dyrektor wręczyła listy gratulacyjne, a Wychowawczyni wraz z P. Wójtem i P. Dyrektor wręczyła kolejno świadectwa z wyróżnieniem, nagrody, dyplomy i wszystkie pozostałe świadectwa. Uczniowie otrzymali ich skany. Otrzymali też harmonogram bezpiecznego odbioru świadectw w rzeczywistości. 

Następnie uczniowie pożegnali się ze szkołą, dziękując P. Dyrektor, Wychowawczyni i wszystkim Nauczycielom za wszelkie dobro, jakie od nich otrzymali. Wszyscy nauczyciele otrzymali również od uczniów wirtualne kwiaty i podziękowania.

W swoim przemówieniu, Pani Teresa Stachoń podała kilka ciekawych statystyk :

Uczniowie klasy III LO uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły (z 18 przedmiotów) wysoką średnią 4,15 . 10 uczniów, co stanowi 62,5%, otrzymało średnią powyżej 4,0, w tym 2 osoby powyżej 5,0..

Listy gratulacyjne otrzymują rodzice dwóch uczennic: Jolanty Jędrzejek: średnia 5,44, zachowanie wzorowe oraz Moniki Krawczyk: średnia 5,39, zachowanie wzorowe. 

Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, za wzorowe zachowanie, świadectwo z wyróżnieniem i pracę na rzecz szkoły, otrzymują: Aleksandra Adamczyk - średnia 4,78, zachowanie wzorowe; Jolanta Jędrzejek - średnia 5,44, zachowanie wzorowe; Anna Krawczyk - średnia 4,89, zachowanie wzorowe; Monika Krawczyk - średnia 5,39, zachowanie wzorowe. 

Upominki od Samorządu Uczniowskiego otrzymują: 

1) Za działalność w  samorządzie uczniowskim lub pracę na rzecz szkoły: Aleksandra Adamczyk, Gabriela Gomułka, Jolanta Jędrzejek, Agata Kępa, Izabela Kępa, Anna Krawczyk, Monika Krawczyk, Patrycja Nakielna, Aleksandra Paprota, Oliwia Słomnicka, Ewa Stabrawa 

2) za służbę w Poczcie Sztandarowym: Jolanta Jędrzejek, Monika Krawczyk, Jakub Szewczyk 

3) za rozsławianie Szkoły przez wybitne osiągnięcia sportowe: Paweł Matras. 

Dyplomy za wysokie zachowania, wysokie średnie i pracę na rzecz szkoły otrzymują: Izabela Kępa, Gabriela Gomułka, Agata Kępa, Ewa Stabrawa, Aleksandra Paprota, Jakub Szewczyk, Paweł Matras, Patrycja Nakielna, Jarosław Trojan. 

Wpisy na świadectwo informujące o różnych sukcesach naukowych i sportowych, za aktywność na rzecz środowiska szkolnego, aktywność na rzecz innych ludzi – wolontariat, otrzymują: Aleksandra Adamczyk, Gabriela Gomułka, Jolanta Jędrzejek, Agata Kępa, Izabela Kępa, Anna Krawczyk, Monika Krawczyk, Paweł Matras, Aleksandra Paprota, Jakub Szewczyk.

O godzinie 17.00, ks. Andrzej Basiaga odprawił Mszę Świętą w intencji wszystkich maturzystów, na którą zostali zaproszeni. Mogli w niej uczestniczyć osobiście lub (co bardziej wskazane) przez transmisję internetową.

Mamy nadzieję, że kolejne pożegnanie absolwentów odbędzie się w sposób tradycyjny, że będziemy czuli się bezpiecznie, a dręcząca nas epidemia ustąpi. 

Kategorie
Komunikaty