PILNE! PRZEDSZKOLE W ŁĄKCIE GÓRNEJ - DODATKOWE INFORMACJE

Z powodu wykrycia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej, w związku z kontaktem osoby zakażonej z pozostałą częścią personelu, Wójt Gminy Żegocina uprzejmie informuje, że otwarcie przedszkola zostaje zawieszone od dnia 01 września 2020 r. do odwołania. Dalsze procedury będą podejmowane i przekazywane na bieżąco, w ślad za decyzjami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bochni.

Wójt Gminy Żegocina
/-/ Wojciech Wrona
Kategorie
Komunikaty