Plebiscyt Mikro Firma za rogiem informacja dla partnerów

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,

 

Do 16 listopada 2020 roku można zgłaszać kandydatów do Plebiscytu „Mikro Firma za rogiem 2021”, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Plebiscycie, a także do nadsyłania zgłoszeń kandydatur mikroprzedsiębiorców, których Państwa zdaniem, warto wyróżnić. Których usługi są godne polecenia, a działalność i rozwój mogą być motywacją i wzorem dla innych. 

 

W plebiscycie mogą wziąć udział p rzedsiębiorcy ze wszystkich branż. Muszą zatrudniać mniej niż 10 pracowników, posiadać siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Małopolsce, a także charakteryzować się marką, produktem lub usługą pod względem jakości wyróżniającą się na rynku w ocenie klientów. Może to być sprzedawca, fryzjer, cukiernik, firma remontowa.  

 

Zgłaszanie kandydatów – etap I Plebiscytu

 

Zgłoszenia kandydatów do udziału w Plebiscycie mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez każdą pełnoletnią osobę po uzyskaniu zgody zgłaszanego przedsiębiorcy.

Zgłoszenie kandydatury następuje wyłącznie poprzez formularz, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Plebiscytu. Do zgłoszenia należy dołączyć trzy zdjęcia, będące prezentacją firmy w głosowaniu. Zdjęcia zgłaszający może wykonać samodzielnie, np. telefonem, oczywiście za zgodą mikroprzedsiębiorcy. 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać: 

  • mailowo na adres:  promocja@wup-krakow.pl   w tytule wiadomości wpisując: Plebiscyt „Mikro Firma za rogiem 2021”,
  • listownie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, dopisując na kopercie - Plebiscyt „Mikro Firma za rogiem 2021”.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wypełnione i podpisane oświadczenie kandydata, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu Plebiscytu, 
  • oświadczenie osoby zgłaszającej, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu Plebiscytu.

Osoby składające wnioski listownie, zobowiązane są do przesłania zdjęć mailem na adres:  promocja@wup-krakow.pl   z podaniem informacji o kandydacie.

 

Regulamin Plebiscytu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie WUP w Krakowie: 

https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/13265707-wez-udzial-w-plebiscycie-i-docen-przedsiebiorce


 
Głosowanie – etap II Plebiscytu

 

Na kandydatury zakwalifikowane do II etapu Plebiscytu będzie można głosować od

23 listopada do 15 grudnia 2020 roku , na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  https://wupkrakow.praca.gov.pl/ .

 

Nagrodą dla zwycięzcy Plebiscytu „Mikro Firma za rogiem 2020” będzie statuetka oraz prawo do używania tytułu „Laureat Plebiscytu Mikro Firma za rogiem 2021”.

 

Załączniki 

 

  1. Regulamin Plebiscytu „Mikro Firma za rogiem 2021”.
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Plebiscytu - formularz zgłoszeniowy.
  3. Załącznik nr 2 do Regulaminu Plebiscytu - oświadczenie kandydata.
  4. Załącznik nr 3 do Regulaminu Plebiscytu - oświadczenie osoby zgłaszającej.
Kategorie
Komunikaty