PODPISANIE POROZUMIENIA Z KARPACKIM ODDZIAŁEM STRAŻY GRANICZNEJ

kmirowska
20-08-2019

W dniu 7 sierpnia 2019r. w siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu zostało podpisane kolejne porozumienie pomiędzy Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu, reprezentowanym przez Komendanta KaOSG Pułkownika SG Stanisława Laciugę i Gminą Żegocina, reprezentowaną przez Wójta Wojciecha Wronę oraz Zespołem Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu, Panią Katarzynę Sutor. 

Karpacki Oddział Straży Granicznej współpracuje z Zespołem Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie od 2010 roku, obejmując patronatem klasę Straży Granicznej poprzez merytoryczną i praktyczną pomoc przy organizacji specjalistycznych szkoleń związanych z zagadnieniami służby granicznej. Ponadto funkcjonariusze KaOSG biorą udział w uroczystościach szkolnych.Zajęcia z przedmiotu „ochrona granicy państwowej z elementami prawa” prowadzi ppłk rez. SG Andrzeju Ziobrowski, który zajmuje się także organizacją obozów kondycyjno-szkoleniowych dla klas Straży Granicznej. Uczniowie z klas Straży Granicznej biorą udział w wielu uroczystościach szkolnych i lokalnych oraz ogólnopolskich pełniąc wartę honorową lub funkcje porządkowe. Uczniowie klas SG promują także szkołę podczas Dni Otwartych i targów. 

W obecnym roku szkolnym, do klas Straży Granicznej będzie uczęszczało 36 uczniów klas I LO oraz 15 uczniów klasy II LO w Żegocinie. Gmina Żegocina, wspiera funkcjonowanie klasy Straży Granicznej poprzez dofinansowanie obozów oraz wyjazdów szkoleniowych, nauki pływania i jazdy konnej oraz zapewnienie dodatkowych godzin na realizację programu i pomoc przy uzupełnianiu bazy Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, niezbędnej do prowadzenia Klasy Straży Granicznej. 

Kategorie
Komunikaty