PODPISANO UMOWĘ NA REMONT DROGI GMINNEJ "LISÓWKI"

kmirowska
21-06-2022

W wyniku rozstrzygnięcia drugiego postępowania przetargowego w dniu 21.06.2022r. zastała podpisana umowa z Wykonawcą tj. Firmą „BUD DRÓG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna, z siedzibą Przyborów 398, 32-825 Borzęcin na zadanie pn. Remont drogi gminnej” nr 580373K „Lisówki" na odcinku I - w km od 0+000 do 0+230, na odcinku II - w km od 0+245 do 1+250 w miejscowości Łąkta Górna, Powiat Bocheński, Gmina Żegocina.

Zadanie realizowanej jest w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączny koszt inwestycji wynosi: 927.615,51 złotych.

Kwota dofinansowania: 570.275,00 złotych.

Wkład własny wynosi 357.340,51 złotych.

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych.

Zakres robót obejmuje w szczególności: roboty pomiarowe, frezowanie nawierzchni, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie nawierzchni asfaltowych jezdni, wykonanie nawierzchni asfaltowych zjazdów publicznych, pobocza z kruszywa łamanego wraz z skropieniem emulsją asfaltową, remont odwodnienia – rowów.

Okres realizacji: lipiec 2022 - maj 2023r.

Kategorie
Komunikaty