PODSUMOWANIE PROJEKTU „JESTEM MAŁY, WIEM WIĘCEJ"

kmirowska

9 marca 2021 roku w Szkole Podstawowej im. św. Mikołaja w Bytomsku odbyło się podsumowanie projektu „Jestem mały, wiem więcej”. Na uroczystość przybyli: Wojciech Wrona – Wójt Gminy Żegocina, Jerzy Błoniarz – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Łukasz Łach – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej woj. Małopolskiego, Ludwik Węgrzyn – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Zaproszeni goście wraz ze skromną grupą publiczności wysłuchali części artystycznej w wykonaniu małych uczestników projektu, a także obejrzeli pokaz udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie celująco zdali egzamin teoretyczny, bezbłędnie odpowiadając na zadawane im pytania.

Projekt „Jestem mały, wiem więcej” był realizowany jesienią ubiegłego roku z inicjatywy Pana Jerzego Błoniarza. 20 uczniów z klasy pierwszej i drugiej, w czasie dodatkowych zajęć z Panią Katarzyną Kaszubą uczyły się udzielania pierwszej pomocy, właściwego reagowania  w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, sprawdzały wyposażenie podstawowej apteczki. Każdy z uczestników otrzymał kompletne umundurowanie koszarowe – marzenie małego strażaka.

Na zajęciach praktycznych uczniowie uczyli się oceny stanu poszkodowanych osób, a na fantomach ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową. Kształtowane były właściwe postawy obywatelskie oraz uwrażliwienie na bezpieczeństwo własne oraz osób poszkodowanych. Dzieci uczestniczyły w pokazie sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i odwiedziły remizę strażacką w Bytomsku, gdzie zapoznały się z systemem alarmowania, umundurowaniem strażaków oraz sprzętem strażackim. Wielokrotnie przećwiczone zostały symulacje zgłaszania zagrożenia w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Każdy uczestnik projektu otrzymał stosowny certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz nagrody w postaci maskotki-Strażaka.

Podczas uroczystości, Pani Dyrektor SP w Bytomsku Lucyna Nowak podziękowała Pani Katarzynie Kaszubie za zaangażowanie i przygotowanie dzieci. – Jestem pewna, że dzięki realizowanemu projektowi mali ratownicy z naszej szkoły są dobrze przygotowani do niesienia pomocy innym, a bytomska ponad 60-letnia tradycja strażacka nie zaginie i nasi obecni uczniowie za kilka lat dołączą do druhów strażaków, gdzie już działają ich ojcowie dziadkowie. Ratowanie zdrowia, życia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy wszystkim potrzebującym, to zadania od dawna wpisane w strażacką służbę. Życzę druhom strażakom, by ta ciężka praca była źródłem satysfakcji i dumy. – mówiła Dyrektor SP w Bytomsku.

uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4837.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4838.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4842.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4844.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4845.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4847.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4848.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4849.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4851.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4852.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4854.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4855.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4864.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4866.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4868.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4853.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4856.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4863.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4860.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4861.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4862.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4869.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4870.JPG
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/dscf4874.JPG

Tak wyglądała realizacja projektu:

uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/-1.jpg
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/-2.jpg
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/-3.jpg
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/-4.jpg
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/-5.jpg
uploads/2021/03/jestem-maly-wiem-wiecej/-6.jpg
Kategorie
Komunikaty