Podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze

Przypominamy, że od 21 października 2021 r. można składać wnioski w drugiej części rządowego programu „Czyste Powietrze”. Drugi podwyższony poziom dofinansowania dedykowany jest dla osób o niskich dochodach. Aby dostać wyższą dotację na wymianę starego kotła tzw. „kopciucha” i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie, które wydawane jest na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Żegocina (druk żądania o wydanie zaświadczenia - załącznik poniżej).

• Żądanie wydania zaświadczenia o dochodach można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żegocinie osobiście, po konsultacji z pracownikiem  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na Dzienniku Podawczym przy wejściu do Urzędu Gminy.

• Po uzyskaniu zaświadczenia o dochodach z GOPS-u można wnioskować o dofinansowanie w drugim poziomie  programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie składania wniosku. W razie potrzeby konsultacji odnośnie przygotowania i wypełnienia wniosku, informacji na ten temat udziela wyznaczony pracownik Urzędu Gminy pod nr tel. (14) 648 45 41 lub osobiście. W związku podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przez Gminę Żegocina w sprawie realizacji programu, wypełnione wnioski o dofinansowanie można składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy, lub u wyznaczonego pracownika.

 Według nowych zasad programu, mniej zamożni właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację wynoszącą do 60 proc. poniesionych kosztów eko-inwestycji. Dotyczy to osób fizycznych o dochodach miesięcznych do 1400 zł/osobę (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) lub do 1960 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

1cp.png
2cp.png

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20210426120034_Żadanie wydania zaswiadczenie + rodo.pdf
Kategorie
Komunikaty