PODZIĘKOWANIE ZA PLONY W PARAFII ŻEGOCINA

kmirowska
16-08-2022

Obowiązkowe dla katolików Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane także Świętem Matki Boskiej Zielnej, jest oparte na dogmacie o Wniebowzięciu NMP, głoszącym, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do nieba.  W Polsce oraz wielu krajach Europy Matka Boska Wniebowzięta uważana jest za patronkę roślinności, dlatego też w Parafii Żegocina utrzymuje się piękna tradycja święcenia w tym dniu bukietów roślinnych oraz wieńców żniwnych. Jest to więc także święto plonów, podczas którego rolnicy dziękują Panu Bogu za zbiory.

Tegoroczną uroczystość w dniu 15 sierpnia, z licznym udziałem parafian poprowadził proboszcz żegocińskiej parafii - ks. Bogusław Pasierb w asyście ks. Tomasza Majchrzaka i ks. rodaka – Pawła Krawczyka.  Religijna ceremonia rozpoczęła się od procesyjnego wprowadzenia orszaku z wieńcem do świątyni. Przybyłą z wieńcem wykonanym przez mieszkańców Bytomska i Koło Gospodyń Wiejskich z Bytomska delegację, która w tym roku reprezentuje wszystkich rolników i ogrodników z Bełdna, Bytomska, Rozdziela, Żegociny oraz wszystkich przybyłych na nabożeństwo parafian i gości powitał w świątyni ks. Proboszcz.

Potem rozpoczęła się uroczysta suma, podczas której homilię wygłosił neoprezbiter z Limanowej ks. Jan Liszka. W liturgię słowa włączyli się również parafianie: Wójt Gminy – Wojciech Wrona i Dawid Pyrz. W końcowej części nabożeństwa ks. Proboszcz dokonał poświęcenia wieńców i bukietów, a następnie podziękował parafianom z Bytomska za przygotowanie wieńca.

Podczas tej mszy świętej modlono się także w intencji żołnierzy, gdyż w tym dniu obchodzone jest bowiem Święto Wojska Polskiego, ustanowione ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 roku, a nawiązujące do zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku, określanej także mianem "Cudu nad Wisłą", a stoczonej w czasie wojny polsko - bolszewickiej. Bitwa ta, zaliczana do dwudziestu największych bitew świata, zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią.

AR

uploads/2022/08/dozynki/img20220815110129compress2.jpg
uploads/2022/08/dozynki/img20220815111143compress14.jpg
uploads/2022/08/dozynki/img20220815113524compress44.jpg
uploads/2022/08/dozynki/img20220815114834compress11.jpg
uploads/2022/08/dozynki/img20220815132821compress84.jpg
uploads/2022/08/dozynki/img20220815132840compress13.jpg
uploads/2022/08/dozynki/img20220815132935compress68.jpg
uploads/2022/08/dozynki/img20220815134353compress60.jpg
uploads/2022/08/dozynki/img20220815134444compress84.jpg
uploads/2022/08/dozynki/img20220815134512compress86.jpg
uploads/2022/08/dozynki/img20220815134534compress75.jpg
uploads/2022/08/dozynki/img20220815134554compress77.jpg
uploads/2022/08/dozynki/img20220815134712compress70.jpg
Kategorie
Komunikaty