POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY ORAZ WIZJA W TERENIE, 28.03.2022

kmirowska
31-03-2022

Jesienią 2021 roku zakończono budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2075 K Lipnica Murowana – Żegocina. W ramach inwestycji powstał chodnik na długości 155 metrów wraz z kolektorem deszczowym, poszerzono jezdnię do 6 metrów, wybudowano mur oporowy i przebudowano zjazdy. Łączna wartość inwestycji to 450.000,00 złotych, a nasza gmina partycypowała w kosztach w wysokości 50 % tj. 225.000,00 złotych

Radni w dniu 28.03.2022 wizytowali fragment nowo powstałego chodnika, kierując jednocześnie interpelację przez Wójta do Starosty o dokończenie dalszego odcinka, na który jest już gotowy projekt. Poruszono również sprawę projektu chodnika na całej długości tej drogi, łączącego Żegocinę i Bytomsko. Zwrócono uwagę na bardzo niebezpieczny odcinek od strony szkoły w Bytomsku w kierunku Żegociny – ten fragment chodnika (ok 450 m)  Radni uznali za priorytetowy.

Nie sposób było nie poruszyć tematu sąsiedniego Żłobka i przede wszystkim fragmentu brakującego chodnika doprowadzającego do tego budynku, czy przejścia dla pieszych.

Poruszono również temat wody opadowej zbieranej w tej części naszej gminy a kierowanej do cieku wodnego, co było przedmiotem wielu pism do Rady od mieszkańców (przebudowa mostku).

Po wizji w terenie Radni kontynuowali posiedzenie Komisji w sali narad UG, gdzie przygotowywali się do zbliżającej się Sesji Rady Gminy (omówiono tematy na sesję), zajęli się pismami jakie wpłynęły do Rady w ostatnim czasie oraz dyskusją na inne tematy związane z działalnością CKSiT, Biblioteką, GOPS-u, uchodźcami, aktualnymi pracami w gminie, czy jednostkami OSP działającymi w naszej gminie.

uploads/2022/03/chodnik-radni/dscf7496.JPG
uploads/2022/03/chodnik-radni/dscf7494.JPG
uploads/2022/03/chodnik-radni/dscf7495.JPG
Kategorie
Komunikaty