POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY ŻEGOCINA I WIZYTA W CKSIT - 21.02.2022

kmirowska
23-02-2022

W dniu 21 lutego, Radni Gminy Żegocina dokonali wizji wyremontowanej sali widowiskowej w CKSiT. Dla przypomnienia, wartość wykonanych prac wyniosła 154.891,32 zł (w tym wkład własny Gminy Żegocina w wysokości 73.341,32 zł). Wkład własny CKSiT wyniósł 63.500,00 zł.

Remont możliwy był dzięki dofinansowaniu zadania w ramach PROW 2014 -2020.

To pierwszy tak poważny remont w budynku CKSiT od początku jego istnienia.

W sali widowiskowej wymienione zostały okna, wycyklinowany i pomalowany parkiet, a także wymieniono instalację elektryczną. Ponadto, wymieniono grzejniki, lampy oraz wewnętrzną stolarkę drzwiową. Dodatkowo zostały wykonane prace malarskie.

Ze środków własnych CKSiT zakupiono nowe stoły, krzesła, drzwi wewnętrzne, a także kotary i kurtynę sceny.

To kolejna wizja zadania, na które Rada przeznaczyła środki z Budżetu Gminy i choć w CKSiT nadal znajduje się mnóstwo rzeczy wymagających remontu, a remont sali widowiskowej był ograniczony dostępnymi środkami, to zadanie spotkało się z pozytywnymi opiniami wszystkich Radnych.

Po kilkunastominutowej wizycie w CKSiT Radni wrócili do Urzędu, a tam w pierwszej kolejności odbyły się konsultacje w sprawie Strategii Gminy Żegocina, czyli dokumentu określającego kierunek rozwoju naszej Gminy – dokumentu długo oczekiwanego i niezbędnego do pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych. W tym miejscu należą się wielkie podziękowania dla wszystkich który zaangażowani byli w tworzenie tego dokumentu, a podziękowanie takie złożył na Sesji Przewodniczący RG na ręce pana Wójta.

Po przepracowaniu Strategii omówiono również pozostałe projekty uchwał na 37. Sesję Rady Gminy, przy udziale odpowiednich osób z Urzędu (osób odpowiedzialnych za dany zakres podejmowanych uchwał).

Na posiedzeniu Komisji nie zabrakło również dyskusji i wielu wniosków czy propozycji ze strony Radnych.

Posiedzenia Komisji (co już stało się tradycją) są dobrym miejscem do omówienia wszelkich problemów czy określeniem kierunków dalszej pracy naszego Samorządu co nieraz skutkuje kilkugodzinnym posiedzeniu takiej komisji.

Kategorie
Komunikaty