Posiłek w szkole i w domu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie informuje

                                 "Posiłek w szkole i w domu"  

 

                                    

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 kontynuuje w 2021r. realizację w/wym programu.

 

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

Koszty gorących posiłków pokrywane są w wysokości 80% z budżetu państwa i 20% ze środków własnych gminy / dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach/.

Koszty zasiłków celowych na zakup żywności pokrywane są w wysokości 60% ze środków budżetu państwa i 40% ze środków własnych gminy.

 

Przewidywany całkowity koszt realizacji programu w 2021r. -  85.884,00zł

w tym:

- przewidywane środki z budżetu państwa    -   60.876,00 zł

- przewidywane środki z budżetu gminy       -   25.008,00 zł

 

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży, oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

Kryterium dochodowe  w wysokości 150% o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej tj:

- dla osoby w rodzinie                            - 792,00zł

- dla osoby samotnie gospodarującej    - 1051,50zł

znakistronawww.png
Kategorie
Komunikaty