POWSTANIE PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY W ŁĄKCIE GÓRNEJ

kmirowska

W dniu 14 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa z firmą INVEST-SOLID S.C. Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 

Zostanie wykonana wizualizacja budynku szkoły (wewnętrzna i zewnętrzna) wraz z przyległym otoczeniem; mapa do celów projektowych oraz dokumentacja techniczna badania gruntu - projekt zagospodarowania działki. Powstanie także plan zagospodarowania działki wraz z projektami instalacji zewnętrznych oraz kompletny projekt budowlano-wykonawczy z kompletem dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 

Wartość umowy wynosi  113.775,00 złotych brutto.

- Budynek szkoły w Łąkcie Górnej już dawno stał się zbyt ciasny dla naszych uczniów. Sale są małe, brakuje miejsca. Powstanie takiego projektu daje promyk nadziei, że być może ta sytuacja w końcu ulegnie zmianie. Życzymy sobie tego wszyscy - pracownicy szkoły oraz cała łąkiecka społeczność. - dodaje Dyrektor szkoły, Pani Halina Pączek.

Kategorie
Komunikaty