Powszechny Spis Rolny 2020 - podstawowe informacje

Szanowni Państwo, 

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia  Powszechnego Spisu Rolnego, który  będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. , według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. podajemy poniżej podstawowe informacje:

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

  • Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;

  • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;

  • Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;

  • Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.

Spis rolny zostanie prowadzony w  gospodarstwach rolnych :

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

  • osób prawnych;

  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Spis rolny będzie przeprowadzany następującymi metodami:1. Samospis internetowy (CAWI)  przeprowadzony w terminie od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r., za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie GUS, 

W celu umożliwienia osobom fizycznym nieposiadającym technicznych warunków dokonania samospisu, w Gminnym Biurze Spisowym znajdującym się w Urzędzie Gminy w Żegocinie, zapewniamy bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego,aby móc dokonać spisu tą metodą

2. Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI), przeprowadzany przez rachmistrzów telefonicznych w terminie od 16 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.  – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, po połączeniu się z numerem wybierz „1” – zostaniesz skierowany na infolinię spisową. Następnie wybierz opcję „Spisz się przez telefon”, połączysz się z rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba do przeprowadzenia z Tobą spisu przez telefon.(Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora).Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie terenowi   i przeprowadzą spis 

3. w formie wywiadu bezpośredniego (CAPI), w terminie od 1 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r. ,  w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego, za pomocą urządzeń mobilnych.Kategorie
Komunikaty