POŻEGNALNA, 58. SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 20.03.2024

kmirowska
22-03-2024

W środę 20 marca 2024 r., o godzinie 10:00 odbyła się sesja Rady Gminy Żegocina. Była to wyjątkowa sesja, ponieważ obecny skład Rady zakończył nią swoją 5,5-letnią kadencję. W sesji wzięli udział Radni, Wójt Wojciech Wrona, Sekretarz Joanna Pyrz, Skarbnik Małgorzata Matras, Mecenas Maria Pławecka-Stańdo, Pani Ewa Bukowiec, Kierownik Referatu Inwestycji Jan Bujak, Inspektor ds. drogownictwa Paweł Janiczek (będący przez 5 lat radnym tej kadencji), Sołtys Łąkty Górnej Tadeusz Stary.

Po powitaniu obecnych nastąpiło odczytanie i podejmowanie dwóch uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie:

- Uchwała Nr LVIII/443/2024 w sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2024 - 2032.

- Uchwała Nr LVIII/444/2024 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2024 r.”

Po tym, Radny Grzegorz Kokoszka – przewodniczący Zespołu ds. przedstawienia Radzie Gminy informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników przeczytał sprawozdanie informujące, że w Gminie Żegocina do Rady Gminy nie zgłosił się żaden kandydat na ławnika, w związku z czym wybory nie zostały przeprowadzone.

W kolejnym punkcie spotkania, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb dokonał podsumowania pracy obecnej Rady zaznaczając, że jest ono skrótowe, ponieważ wszelkie działania Rady były na bieżąco relacjonowane i opisywane tak, aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Przewodniczący przypomniał skład Rady z podziałem na poszczególne Komisje. Radni obradowali 58 razy, podejmując łącznie 444 Uchwały, większość jednogłośnie. Oprócz sesji, Rada zbierała się także na posiedzeniach Komisji oraz Komisjach objazdowych. Wśród najważniejszych zadań, jakie udało się zrealizować podczas kończącej się kadencji, Przewodniczący wymienił niezliczoną ilość kilometrów wyremontowanych dróg, dokończenie budowy przedszkola w Łąkcie Górnej, budowę żłobka w Żegocinie, rozpoczęcie budowy szkoły w Łąkcie Górnej, budowę wieży widokowej na Kamionnej, wprowadzenie odznaczenia „Honorowy obywatel Gminy Żegocina”, uruchomienie stypendiów dla dzieci szczególnie uzdolnionych, a także: wspieranie działalności stowarzyszeń, opracowanie Statutów sołectw, pozostawienie ZS w Żegocinie w zarządzaniu gminy, dbanie o kulturę, sport i oświatę.

Następnie, Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Ewie Bukowiec za całe 5,5 roku wzorowej współpracy, wręczając symboliczny bukiet kwiatów. Kolejno wręczył piękne, pamiątkowe podziękowania każdemu Radnemu, Wójtowi Wojciechowi Wronie, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Pani Mecenas, Panu Kierownikowi referatu inwestycji, sołtysom. Z kolei Wiceprzewodniczący Paweł Szymbara, w imieniu całej Rady Gminy Żegocina podziękował za całokształt pracy Przewodniczącemu Grzegorzowi Gołębiowi.

Po tej niezwykle wzruszającej części sesji, Wójt Gminy za pomocą prezentacji fotograficznej podsumował wszystkie najważniejsze inwestycje, jakie udało się wykonać w gminie Żegocina w latach 2018-2024.

Po podsumowaniu, podziękował całej Radzie Gminy na czele z Przewodniczącym za współpracę na bardzo wysokim poziomie, której celem zawsze było dobro mieszkańców Gminy Żegocina. Podziękował za to, że zawsze stanowili jedną drużynę, za wszelkie rady i sugestie. Po tych słowach uznania, wręczył Radnym upominki.

Następnie wygłosił informację międzysesyjną.

Nikt nie zgłosił interpelacji na piśmie, a w wolnych wnioskach głos zabrał Radny Jan Dziedzic dziękując Radnym za współpracę. W pięknych słowach podziękowania, do wszystkich Radnych zwróciła się także Sekretarz Joanna Pyrz, Skarbnik Małgorzata Matras, Mecenas Maria Pławecka-Stańdo oraz sołtys Łąkty Górnej Tadeusz Stary.

Na zakończenie obrad, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb raz jeszcze podziękował wszystkim za dobiegającą końca współpracę. Zachęcił także do udziału w wyborach 7 kwietnia 2024 oraz życzył powodzenia tym, którzy zdecydowali się ponownie ubiegać o mandat Radnego Gminy Żegocina. Złożył także wielkanocne życzenia świąteczne, po czym zakończył obrady ostatniej w tym składzie, 58. Sesji Rady Gminy Żegocina.

uploads/2024/03/58-sesja/dscf4994.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf4995.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf4996.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf4998.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf4999.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5001.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5002.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5003.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5004.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5005.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5006.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5007.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5008.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5009.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5010.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5011.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5012.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5013.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5015.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5016.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5017.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5018.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5019.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5021.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5022.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5024.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5025.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5026.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5027.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5028.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5029.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5030.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5031.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5032.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5033.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5034.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5035.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5036.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5038.JPG
uploads/2024/03/58-sesja/dscf5040.JPG
Kategorie
Komunikaty