PRAWIE 5 MLN NA REMONT DRÓG GMINNYCH – PODPISANO UMOWĘ

kmirowska
07-04-2022

We wtorek 5 kwietnia, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona wspólnie z Panią Skarbnik Małgorzatą Matras oraz Kierownikiem Referatu inwestycji Panem Janem Bujakiem podpisał umowę z firmą ROAD Beata Czyżycka na inwestycję pn. "Budowa wraz z remontem dróg gminnych". Całość inwestycji po przetargu wynosi 4.869.66,10 zł. Realizacja zadanie podzielona jest na dwa lata z terminem realizacji do 5 sierpnia 2023 roku. Dofinansowanie tego zadania to 95% wartości inwestycji, pozostałe 5% pochodzi z wkładu własnego gminy. Łącznie zostanie wyremontowanych i wybudowanych 44 odcinków dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, betonowej i szutrowej – w sumie ok 14 km. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. 

uploads/2022/04/podpisano-umowe/27775026133308080004859604584654764796641358n.jpg
uploads/2022/04/podpisano-umowe/27774096233308079571526313405262028002048454n.jpg
Kategorie
Komunikaty