Procedury zapobiegania Covid-19 w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żegocinie

03.07.2020

Procedury zapobiegania Covid-19 w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żegocinie


1. Rejestracja pacjentów do przychodni odbywa się tylko drogą telefoniczną. W czasie rejestracji przeprowadzona jest przez rejestratorkę lub pielęgniarkę, krótka ankieta wstępna kwalifikacji w kierunku zakażenia SARS CoV-2. Lekarze udzielają porad telefonicznie, jeżeli jest potrzeba wizyty w przychodni, pacjent jest umawiany na konkretną godzinę w celu uniknięcia kontaktu z innymi pacjentami.

2. Pacjenci umówieni na konkretną godzinę mogą wejść do przychodni tylko w maseczce oraz po dezynfekcji rąk. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu do przychodni.

3. Zamontowano domofon w celu uniknięcia wejścia pacjentów niezarejestrowanych telefonicznie.

4. Do odwołania został zamknięty kącik zabaw oraz usunięto wszelkie zbędne gadżety z poczekalni.

5. Badania bilansowe dzieci i młodzieży oraz szczepienia odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Badania bilansowe i szczepienia wykonywane są w określonych godzinach (szczepienia – codziennie, bilanse zdrowia uczniów – w każdą sodę po godz. 15:00), po przeprowadzonej wcześniej teleporadzie, podczas której wypełniana jest ankieta wstępna oraz elementy bilansu, które można omówić telefonicznie.

6. Pobieranie krwi odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (środy i piątki w godz. 8:00-10:00 bez konieczności rejestracji).

7. Personel medyczny obowiązkowo stosuje rękawiczki, maseczki.

8. W przypadku kontaktu z pacjentem z gorączką i kaszlącym lekarze stosują także jednorazową odzież ochronną.

9. Kilka razy dziennie wykonywana jest dezynfekcja drzwi, klamek, włączników, poręczy, biurek, powierzchni, sprzętów medycznych, lady rejestracji itp.

10. Pomieszczenia są wietrzone kilka razy dziennie.

11. W każdej ubikacji oraz w pomieszczeniu socjalnym znajdują się płyny do dezynfekcji rąk.

12. W miejscu widocznym przy wejściu umieszczono informacje dotyczące adresów oraz numerów telefonu do powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej oraz najbliższych szpitali zakaźnych dla dorosłych oraz dzieci.

13. Personel medyczny został odpowiednio przeszkolony w zakresie postępowania z pacjentem w przypadku podejrzenia zakażenia SARS COV-2, a także w zakresie przestrzegania standardowych zasad higieny dezynfekcja stetoskopów i innego drobnego sprzętu po każdym użyciu, myciu i dezynfekcji dłoni, zdjęciu biżuterii poniżej łokcia.

14. W przypadku pacjenta z podejrzeniem SARS CoV-2, pomieszczenie w którym przebywał pacjent jest dokładnie myte, dezynfekowane i wywietrzone. Zdezynfekowana jest również droga dojścia pacjenta do pomieszczenia ( poręcze schodów, klamki, lady itp.)

15. Organizacja pracy pielęgniarek i położnej poz w czasie epidemiiCovid-19 przebiega zgodnie z wytycznymi Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarki rodzinnej i położnej poz. (wytyczne załączone pod procedurą)

Kategorie
Komunikaty