PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" - INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻEGOCINA

kmirowska

I. Program Czyste Powietrze  to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych  by efektywnie zarządzać energią.  Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego. 

W dniu 15 maja 2020 r. w ramach nowych zasad dofinansowania, został uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania), a od 21 października 2020 r. możliwe jest składanie wniosków dla Beneficjentów, którzy kwalifikują się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania). Drugi podwyższony poziom dofinansowania dedykowany jest dla osób  o niskich dochodach . Aby dostać wyższą dotację na wymianę starego kotła tzw. „kopciucha” i termomodernizację domu, do wniosku w ramach Czystego Powietrza potrzebne będzie  zaświadczenie o dochodach,  które na wniosek zainteresowanego wydawane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W Urzędzie Gminy (pok. 23)  utworzono  punkt obsługi Programu Czyste Powietrze  w oparciu o porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie, gdzie pracownik UG pomaga w opracowaniu i przygotowaniu wniosku do wysyłki do  WFOŚiGW w Krakowie. 

Do wypełnienia wniosku niezbędne są następujące dane:

 • dane wnioskodawcy i współwłaścicieli
 • numer konta bankowego wnioskodawcy 
 • numer księgi wieczystej, numer działki na której posadowiony jest budynek 
 • rok pozwolenia na użytkowanie budynku 
 • powierzchnia całkowita budynku 
 • data rozpoczęcia i rodzaj planowanych inwestycji 
 • wysokość dochodu za poprzedni rok dla wnioskodawcy (PIT - rodzaj i wysokość dochodu), jeśli jest rolnikiem - ilość hektarów
 • powierzchnie przeznaczone do docieplenia 
 • powierzchnie otworów okiennych czy drzwiowych przeznaczonych do wymiany 

II. Program Mój Prąd  jest instrumentem wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Dofinansowanie wynosi  do 50 % kosztów instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Koszty kwalifikowane obejmują koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. Wnioski można składać po montażu instalacji, podpisaniu umowy kompleksowej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego. Dotacje będą wypłacane do wyczerpania budżetu projektu. 

 

III.  Na podstawie Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne z dnia 9 listopada 2018 r. w ramach ulgi termomodernizacyjnej, można odliczyć od podatku koszty termomodernizacji budynków, wymiany źródła ogrzewania oraz usług z tym związanych. 

Czas inwestycji nie może przekroczyć 3 lat. Odliczeń można dokonywać przez kolejne 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

 

IV.  Aktualnie mieszkańców Małopolski obowiązują następujące zapisy dotyczące ochrony powietrza:  

1. Uchwała antysmogowa z dnia 27 stycznia 2017 r.   zgodnie z którą   do końca 2022 roku należy wymienić wszystkie kotły na paliwa stałe, które nie spełniają co najmniej 3 klasy ekoprojektu, a  do końca 2026 roku musimy wymienić wszystkie kotły na paliwo stałe, które posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Kotły 5 klasy, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r. a ich sprawność cieplna jest na poziomie co najmniej 80% mogą pozostać do końca swej żywotności.

2.   Program ochrony powietrza dla województwa małopolskieg o z dnia 28 września 2020 r .   który, zawiera między innymi regulacje  dotyczące paliw stałych,  w ramach których finansowanie kotłów na paliwa stałe ze środków publicznych, w tym programu Czyste Powietrze, w Małopolsce będzie obejmowało:

 • od 1 stycznia 2021 r. wyłącznie kotły na biomasę ( z wyłączeniem projektów w trakcie realizacji ),
 • od 1 stycznia 2023 r. wyłącznie  kotły na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m³  (przy 10% O2). 

Szczegóły do pobrania w załączniku.

2020-06-10-czp-dwie-drogi-skladania-wnioskow-1-internet.jpg
2020-06-10-czp-dwie-drogi-skladania-wnioskow-2-papier.jpg
2020-11-14-czp-nowe-zrodla-ciepla.jpg
2020-11-16-czp-aktualna-liczba-umow-podpisanych-z-gminami.jpg
2020-12-04-czp-20-mamy-ponad-5600-e-wnioskow.jpg
czp-infolinia.jpg
czyste-powietrze-20-informacje-dla-gmin.jpg
czyste-powietrze-baza-wiedzy.jpg
czyste-powietrze-lista-zum.jpg
nfosigwdwie-drogib501.jpg
nfosigwdwie-drogib502.jpg
2020-06-17-czp-ulga-termomodernizacyjna-ponad-5-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza.jpeg

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20210205124010_Czyste-powietrze-informacja-na-sesję-04.02.2021.pdf
Kategorie
Komunikaty