Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora"

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora" do którego przystąpiła Gmina Żegocina 22 505 11 11 - infolinia dla seniorów.

Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia seniorów w wieku 70lat i więcej, którzy w stanie epidemii zdecydują się na pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa / chodzi o osoby którym rodzina nie jest w stanie zabezpieczyć niezbędnych potrzeb.

Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu tj. zakupy produktów żywnościowych, higienicznych, czy zakup leków itp.

Pracownicy ośrodka dokonają zakupów za środki seniora i dostarczą do miejsca zamieszkania.

Kategorie
Komunikaty