Program "Mój Prąd"

prad.jpg

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy konkurs do Programu „Mój Prąd”. Wnioski można składać do wyczerpania alokacji środków.

O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej.  Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. złotych .

Szczegółowa dokumentacja Programu „Mój Prąd” wraz z wnioskiem o dofinansowanie  znajduje się na stronie internetowej:   https://mojprad.gov.pl/

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie znajdują się tutaj:  https://mojprad.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/

W ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 informacje udzielane są przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Krakowie  >>Przejdź do listy kontaktowej<<

Warunki dofinansowania

1) dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;

2) dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej;

3) warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW i zatwierdzenie przez Ministra Energii;

4) nie wymaga się zabezpieczenia wierzytelności;

5) urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;

Kategorie
Komunikaty