Program ,,Opieka wytchnieniowa – edycja 2021"

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie zwraca się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ogłoszone w programie o zgłaszanie potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

                                Program ,,Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowana do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa na za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie  do 22 grudnia 2020r.

Należy wypełnić Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021 oraz dołączyc do niej ksero orzeczenia.

Wszelakie informacje udzielane pod numerem telefonu: 14/61 32  002

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021.

Więcej informacji można uzyskać na stronach:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opiekawytchnieniowa-edycja-2021

 

Załącznik:

Karta zgłoszeń do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zal.-nr-8-Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013026.docx

Kategorie
Komunikaty