Program „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” -   edycja 2022

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021”  finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie zwraca się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ogłoszone w programie o zgłaszanie potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka Wytchnieniowa’ adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)      Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2)      Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Usługa ma za zadanie umożliwić opiekunowi (np.) odpoczynek, wyjście z domu, załatwienie spraw - w czasie gdy opiekę nad osobą zależną przejmie „opieka wytchnieniowa”. 

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych skorzystaniem z ww. formy wsparcia  o kontakt osobisty lub telefoniczny  z   Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żegocinie  pod numerem telefonu 14/61-32-002 w terminie do 14 stycznia br. (piątek) do godziny 12.00.  Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie (dostępnych również pod adresem  Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)  

Należy wypełnić Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa’ – edycja 2022 oraz oraz dołączyć do niej ksero orzeczenia jak również Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny , którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka

Załączniki:

  1. Karta zgłoszeń do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

  2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny
Kategorie
Komunikaty