Program „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie przygotowuje się do przystąpienia do programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”, którego  celem podobnie jak w poprzednich latach  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną – dorosłą lub dzieckiem. Usługa ma za zadanie umożliwić opiekunowi (np.) odpoczynek, wyjście z domu, załatwienie spraw - w czasie gdy opiekę nad osobą zależną przejmie „opieka wytchnieniowa”. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. formy wsparcia prosimy  o kontakt osobisty lub telefoniczny  z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żegocinie  pod numerem telefonu 14/61-32-002 w terminie do 07 listopada br. (poniedziałek) do godziny 15.30.  Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie (dostępnych również pod adresem Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)  i jednocześnie Państwa zgłoszenia ułatwią nam oszacowanie potrzeb i przygotowanie wniosku o dotację.

Poszukujemy również osób chętnych do świadczenia usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zakłada się realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka  lub innym, zapewniającym realizację usług opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

lub

- osoby posiadające co najmniej roczne , udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki osobom niepełnosprawnym.

Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie nr telefonu: 14/61-32-002

Kategorie
Komunikaty