Program pożyczkowy "JAWOR 2"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od dnia 03.10.2022r. uruchomiony został nabór wniosków do programu pożyczkowego "JAWOR 2".

Program "JAWOR 2" dotyczy wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacji budynków jednorodzinnych, dla których łączna powierzchnia docieplana nie przekracza 600 m2 oraz zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.

Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące kryteria formalne:

 

a. posiadać tytuł prawny do nieruchomości (właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym zlokalizowanego w województwie małopolskim),

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych

c. w momencie spłaty ostatniej raty wiek Pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat,
d. posiada udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
e. posiada łączny dochód roczny powyżej 120 000,00 zł – metodyka obliczenia dochodu stanowi załącznik nr 1 do Programu.

Do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące:

1. wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe proekologiczne źródła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym m.in.:

• montaż kotła gazowego kondensacyjnego
• montaż kotła olejowego
• montaż ogrzewania elektrycznego
• montaż kotła na biomasę (kocioł zgazowujący, kocioł na pellet) w tym kotły wielopaliwowe, pod warunkiem, że jednym z paliw nie jest węgiel/ekogroszek
• montaż pompy ciepła powietrze/powietrze
• montaż pompy ciepła powietrze/woda
• montaż gruntowej pompy ciepła

2. docieplenia przegród budowlanych oddzielających pomieszczenia od środowiska zewnętrznego lub od pomieszczeń nieogrzewanych, w tym:

• przegrody pionowe (ściany zewnętrzne/ściany wewnętrzne)
• dachy/stropodachy/stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami
• podłogi na gruncie/stropy nad piwnicą

3. wymiana stolarki otworowej (w pomieszczeniach ogrzewanych), w tym:

• stolarka okienna (okna/drzwi balkonowe/okna połaciowe),
• powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
• stolarka drzwiowa,
• bramy garażowe (w garażach ogrzewanych),

4. zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW lub rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem, że łączna moc instalacji nie przekroczy 10 kW.

Poniżej zamieszczamy link do strony WFOŚiGW, który zawiera wszelkie informacje dotyczące tego programu oraz udzielania w/w pożyczek:  www.wfos.krakow.pl/program-jawor-2-skorzystaj-z-mozliwosci-uzyskania-wsparcia

Kategorie
Komunikaty