Program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Żegocina informuje, że istnieje możliwość złożenia przez Gminę wniosku do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Żegocina wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W związku z tym zainteresowane w/w programem osoby, posiadające odpady typu folia rolnicza, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, mogą w terminie do 13 grudnia 2019 r. / piątek/ do godziny 14.30 składać w pokoju nr 14 wypełnione informacje.

Druki informacji można pobrać z załącznika poniżej, lub w Urzędzie Gminy pokój nr 14. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane. Realizacja programu na terenie Gminy Żegocina będzie uzależniona od uzyskania dotacji.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20191209080815_Ankieta folie.pdf
Kategorie
Komunikaty