Program "Wspieraj Seniora"

„ WSPIERAJ SENIORA  „  

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z pomocy  zadzwoń na infolinię  pod numer: 

22 505 11 11.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Program jest realizowany od 20 października 2020r do 31 grudnia 2020r.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia na terenie  Gminy Żegocina należy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Program polega na wsparciu w zabezpieczeniu artykułów podstawowej potrzeby, a w szczególności: na dostarczeniu do domu seniora zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, zakupu lekarstw, opłacenie rachunków.

Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych ( jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępniania danych wrażliwych).

Pomoc przeznaczona jest dla seniorów z terenu  Gminy Żegocina, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, którym rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb.

WAŻNE!

Senior pokrywa koszty zakupów, leków i opłat . Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów .

Senior przekazuje pracownikowi socjalnemu środki finansowe na zakup wskazanych artykułów, pracownik socjalny po zrealizowaniu zakupów przekazuje pozostałe środki wraz z paragonem lub fakturą. 

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1 .  

  • Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11.
  • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś .
  • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
  • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę o pomoc do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

KROK 2. 

  • Pracownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie skontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji poda datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
  • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
  • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3. 

  • Przychodzi do Ciebie osoba, którą  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie wyznaczy do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze po dokonaniu zakupów.  Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
  • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa : noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych .

 

KROK 4. 

  • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów, leków i rachunków.  Usługa realizacji pomocy jest nieodpłatna! 

             Jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia może zadzwonić bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie pod numer tel. 14/ 61 32 002, jednak w pierwszej kolejności rekomendujemy kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11. 

 Więcej informacji znajdziesz klikając w poniższy link:

https://wspierajseniora.pl/

wspieraj-senior1.png

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20201113121101_WSPIERAJ SENIOR1.pdf
Kategorie
Komunikaty