Projekt Statutu Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy przekazuje do publicznej wiadomości projekt Statutu Gminy Żegocina, który zostanie przedłożony Radzie Gminy do przyjęcia na najbliższej sesji . Projekt ten został opracowany przez zespół składający się z Komisji Statutowej oraz pracowników Urzędu Gminy. Wszelkie uwagi lub spostrzeżenia, dotyczące tego dokumentu proszę składać drogą mailową na adres: przewodniczacyrg@zegocina.pl

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20191107093750_PROJEKT STATUTU.pdf
Kategorie
Komunikaty