Przeglądy kominiarskie 2021

Wójt Gminy Żegocina informuje, że w dniach od 18 do 22 października 2021 r. na terenie Gminy Żegocina rozpoczynają się przeglądy kominiarskie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych przeprowadzone przez Zakład kominiarski „BIEDROŃ JACEK ” z Limanowej - Wielka Wieś.


Zainteresowanych mieszkańców prosimy o zgłaszanie usługi wykonania przeglądu do sołtysów w poszczególnych miejscowościach.


Utrzymanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w należytym stanie technicznym, tak aby bezpiecznie i skutecznie spełniały swoja funkcje, wymaga zaangażowania i ścisłej współpracy właścicieli budynków z kominiarzami wykonującymi na rzecz właścicieli usługi kominiarskie.


Pamiętajmy o zadbaniu o to, aby przygotować kominy na ciężką pracę podczas sezonu grzewczego.


Z  uwagi  na  aktualną  sytuację  epidemiczną  i  istniejące obostrzenia, prosimy o przestrzeganie i   zachowanie stosownych zasad i przepisów sanitarnych dotyczących bezpieczeństwa podczas przeglądów.

Kategorie
Komunikaty