Dot. Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punktu Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zawiesza się osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego , w okresie od 16 marca do 10 kwietnia br.

Udzielanie porad będzie natomiast możliwe poprzez telefon lub email.

Żeby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej należy:
1) wypełnić wniosek o udzielenie porady wraz z oświadczeniem, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i je podpisać
2) wysłać ww. wniosek i oświadczenie (skan/zdjęcie) na adres email: porady.prawne@powiat.bochnia.pl
oczekiwać na kontakt pracownika Starostwa, który zadzwoni z informacją o wyznaczonym terminie porady i zasadach udzielenia tej porady.
3) oczekiwać na kontakt pracownika Starostwa, który zadzwoni z informacją o wyznaczonym terminie porady i zasadach udzielania tej porady.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20200316123336_wniosek.pdf
2 20200316123336_wniosek1.pdf
Kategorie
Komunikaty