RADNI GMINY ŻEGOCINA WIZYTOWALI BUDYNEK ŻŁOBKA - 02.02.2022

kmirowska
04-02-2022

Podczas posiedzenia Komisji w dniu 2 lutego, Rada Gminy Żegocina dokonała wizji w terenie oglądając nowo powstały budynek żłobka. Wizja obiektu miała duże znaczenie przed podjęciem podczas 36. Sesji Uchwały Nr XXXVI /263/2022 w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka „Kolorowy Świat Malucha” w Żegocinie , decydującej o utworzeniu tej jednostki.

Przypominamy, że na budowę żłobka Gmina Żegocina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 1 642 000 ze środków z rządowego programu Maluch+. W budynku na parterze znajdują się 3 sale zajęć, przeznaczone dla maksymalnie 56 dzieci (2 sale dla 16 dzieci oraz jedna większa sala przewidziana dla 24 dzieci) wraz z zapleczem socjalno–szatniowym i magazynowym. Budynek posiada wejście główne od strony południowej, bezpośrednio z poziomu terenu. Przy wejściu zlokalizowano hall główny, pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenie dyrektora oraz WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wraz z aneksem porządkowym. Bezpośrednio przy hallu została zaprojektowana szatnia dla wychowanków. Dodatkowo od strony północnej znajduje się korytarz przechodni umożliwiający dostawę produktów i ewakuację z przedmiotowego budynku. Bezpośrednio przy korytarzu znajduje się kotłownia, wydzielona drzwiami i ścianami o wymaganej klasie odporności pożarowej.

Podczas wizyty w żłobku obecni byli Radni, Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i ochrony środowiska Jan Bujak a także Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, który poinformował o planach ogłoszenia przetargu na umeblowanie żłobka oraz uruchomienia go z dniem 1 września 2022 r.

Po wizycie w terenie, Radni udali się do Urzędu Gminy, gdzie miała miejsce dalsza część posiedzenia Komisji podczas której oprócz przepracowania materiałów na najbliższą 36. sesję RG, Radni wysłuchali wystąpienia pani Anny Jagódka-Dudek omawiającej zarówno „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Żegocina na lata 2022-2030” jak i „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Żegocina na lata 2022-2026” (sesja online), które to miały być również przyjmowane uchwałami na tej samej sesji.

W wolnej dyskusji poruszono (jak zazwyczaj) wiele tematów związanych z naszą Gminą, m. in. dyskutowano o budowie szkoły w Łąkcie Górnej, o pozyskiwaniu środków zewnętrznych, o minionych i nadchodzących wydarzeniach, remontach i modernizacji dróg gminnych, zadaniach powiatowych na naszym terenie i wiele innych.

Kategorie
Komunikaty